Curs de Sextant

El Capità  Quim Marín impartirà un curs de setxant al Club Nàutic Vilanova.

El contingut és molt ampli i interessant:

CURSET US SEXTANT. ASTRONOMIA NÁUTICA EN SIS LLIÇONS

PROGRAMA GENERAL DEL CURSET:
 
Sobre el sextant com aparell óptic.:
 
Descriure 	sextant.
Corretgir 	errors perpendicularitat.
Exemples 	de lectures
Filtres 	observacions.
Obtenir 	el error d’index: ei
Calcular 	l’alçada  H
 
Sobre astronomia:
 
Coordenades 	geográfiques. latitud, 	llongitud.paralels.meridians.milla nautica.
Coordenades 	azimutals. AZIMUT. ALÇADA.
Coordenades 	celestials. HORARI.DECLINACIO.
LHA. 	HG . DEC. TU.
Repàs 	ALMANAQUE NAUTICO. Pag. 387. pms, lluna, polar.
Idees 	sobre refracción, paralaje, semidiametre, etc.
Carta 	de fortuna. Situació de varis punts. Exercicis.
Cono 	de iguals alçades. Angles. Azimut.
 

Sobre el sextant lectures reials del sol a platja.
 
Tangentejar 	el sol a l’horitzó.
Lectures. 	Cap per avall per les estrelles.
Angles 	horitzontals.
Hora 	TU. Utilització cronòmetre.
 
Sobre astronomia:
 
Taules 	329. Entrades. Taules correctores dels minuts dec.
Azimuts. 	Obtenció.
LHA 	– DEC – LAc – LLONc.
Same 	name/contrary name/latitud entrada./LHA.
Exercicis.

Sobre el sextant.,

 
Alçades 	Sol. Meridianes. Saber l’hora-Taula de lectures. Llongitud 	emergència per meridianes.
Meridiana 	de la lluna, estrelles, satelits, etc.
 
Calculs:
 
RECTA 	D’ALÇADA.
Determinants, 	azimuts, away-towards.
Meridianes 	sol. Latitud per la Polar.
Exercicis. 	Lectura sol mati-meridiana./meridiana-sol tarda.
 

 * CALCULS I EXERCICIS.

S’adjunta el fulletó informatiu.